Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Zamówienie map, kopii materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 bądź można go pobrać z załącznika.
 • Wniosek wypełnia osoba fizyczna bądź pracownik firmy (w tym wypadku podając dokładne dane do wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty).

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386 lub (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 .

Gdzie należy zgłosić się po odbiór dokumentów:

 • Zamówione dokumenty należy odebrać w ustalonym terminie odbioru w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Termin odbioru zamówienia ustalany jest w momencie złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 i zależy od obszerności wniosku.

Opłaty:

 • Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Opłatę za zamówione mapy należy uiścić w kasie Urzędu  lub w opłatomacie zlokalizowanym na parterze Biura Obsługi Mieszkańców.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie:
 • − upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy,
 • − podmioty realizujące przesyłki,
 • − podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska / nazwy oraz adresu jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Druki:

formularz PP1

formularz PP3

formularz PP5

formularz PP6

formularz PP7

 

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)