Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Projektanta


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, że z dniem 18.08.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Projektanta - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek służący do obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Serwis dedykowany jest projektantom/inwestorom, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez projektanta/inwestora Wniosku o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Projektanta. Wniosek oraz regulamin korzystania z portalu dostępne są pod adresem: https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek

Wniosek o dostęp można złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 – I piętro - stanowiska nr 13-17), przesłać pocztą tradycyjną (na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice) lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę: /umkatowice/SkrytkaESP.

Wniosek powinien zostać podpisany przez użytkownika konta oraz osobę/osoby reprezentujące wnioskodawcę.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące portalu Geo-Ośrodek Serwis Projektanta znajdują się na stronie internetowej: https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek, w zakładce Serwis Projektanta - Informacje Ogólne.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)