Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Referat Postępowań Administracyjnych


drukuj rss pomniejsz powiększ

Referat Postępowań Administracyjnych

Zakres czynności:

  1. Prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.
  2. Prowadzenie postępowań dotyczących podziałów nieruchomości.
  3. Prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.
  4. Prowadzenie postępowań dotyczących nabywania nieruchomości w drodze komunalizacji z mocy prawa, w tym występowanie z wnioskami do Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności Miasta Katowice w ksiegach wieczystych.
  5. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w zakresie działania Wydziału Geodezji.

wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,

przygotowanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

na żądanie stron przesyłanie spraw wraz z dokumentacją do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)