Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Referat Mapy Numerycznej


drukuj rss pomniejsz powiększ

Referat Mapy Numerycznej:

Zakres czynności:

  1. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w zakresie danych przedmiotowych oraz zawiadamianie o dokonanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków zmianach.
  2. Bieżąca aktualizacja baz danych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w części geometrycznej wraz z niezbędnymi atrybutami, w szczególności:
  • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
  • szczegółowych osnów geodezyjnych.
Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)