Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Referat Aktualizacji Danych Opisowych


drukuj rss pomniejsz powiększ

Referat Aktualizacji Danych Opisowych

Zakres czynności:

1. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

  • aktualizacja bazy danych opisowych oraz udzielanie informacji z tej bazy,
  • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • archiwizacja i informatyzacja dokumentacji,
  • nadawanie przedkładanym materiałom cech dokumentu stanowiącego podstawę wpisu do księgi wieczystej,
  • monitorowanie stanu danych oraz wnioskowanie o modernizację i weryfikację.

2. Wymiana danych pomiędzy bazą danych ewidencji gruntów i budynków oraz innymi rejestrami korzystając z formatów wymiany danych określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Utrzymywanie struktury bazy danych ewidencji gruntów i budynków w aktualności pod względem prawnym.Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)