Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Ustawy:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późń. zm.) - pobierz

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990) - pobierz

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899) - pobierz

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późń. zm.) - pobierz

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) - pobierz

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 920) - pobierz

Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 214) - pobierz

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 346) - pobierz

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późń. zm.) - pobierz

 

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)