Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Miejsca wykonania usług


drukuj rss pomniejsz powiększ

Informacje pisemne z ewidencji gruntów i budynków dotyczące dłużników

 • Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Katowice – w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 bądź przesyłać na adres Urzędu Miasta Katowice - Wydział Geodezji (ul. Francuska 70, 40 - 028 Katowice).
 • Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

 • Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, na stanowiskach 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 lub wysyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Geodezji, ul. Francuska 70, 40-028 Katowice. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobiście dokumenty można odebrać w Wydziale Geodezji, Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych, ul. Francuska 70, VIII piętro, pokój 801, 802, poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, Tel. (32) 2593 280, (32) 2593 422, (32) 2593 025.

Zamówienie na udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków/lokali i wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej)

 • Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17,poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
 • Dokumenty wydawane są w ustalonym terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Numeracja porządkowa nieruchomości

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
 • Dokumenty przesyłane są pocztą na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź można je odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Katowice – w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Podział nieruchomości

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta - Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
 • Dokumenty przesyłane są pocztą na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź, można je odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Katowice – w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Rozgraniczenie nieruchomości

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
 • Dokumenty przesyłane są pocztą na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź można je odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Katowice – w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazwy ulicy

 • Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Wydziału Geodezji lub w Urzędzie Miasta - w Biurze Obsługi Mieszkańców. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
 • Zaświadczenie przesyłane jest na adres wnioskodawcy za zwrotnym poświadczeniem odbioru bądź odbierane osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta: Urząd Miasta Katowice, Wydział Geodezji, ul. Francuska 70, 40-028 Katowice.
 • Dokumenty należy odebrać osobiście w siedzibie urzędu w Wydziale Geodezji, Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych, ul. Francuska 70, VIII piętro, pok. 804, poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3394, (32) 259 3120.

Uwierzytelnnienie dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Geodezji, ul. Francuska 70, 40-028 Katowice.
 • Dokumenty dostępne są do odbioru w Wydziale Geodezji, Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych, ul. Francuska 70, VIII piętro, pokój 801, 802 poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 2593 025, (32) 2593 422, (32) 2593 280.

Zamówienie map, kopii materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
 • Dokumenty dostępne są do odbioru w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 • Pisemny wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • Dokumenty dostępne są do odbioru pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie urzędu. Osobiście dokumenty (decyzję lub zawiadomienie o zmianie) można odebrać w Wydziale Geodezji, Referat Aktualizacji Danych Opisowych, ul. Francuska 70, VI piętro, pokój 601, poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3861, (32) 259 3862, (32) 259 3127.

Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)