Portal Geo - Ośrodek zaprasza

Zapraszamy do korzystania z portalu dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. więcej »

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2018. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Strona główna


piątek, 23 lutego 2018r.
drukuj rss pomniejsz powiększ
03
01-18

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych - rok 2018

Poniżej udostępniamy Państwu harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2018. więcej »

13
12-17

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków

8 grudnia w Dzienniku Ustaw (poz. 2285) opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. więcej »

09
06-17

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W Dzienniku Ustaw (poz. 1073) ukazał się jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. więcej »

07
06-17

Zaproszenie na szkolenie/warsztaty

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Katowicach zaprasza na szkolenie/warsztaty. więcej »

10
11-16

Zdjęcia ukośne miasta Katowic

Zapraszamy do serwisu ze zdjęciami ukośnymi. więcej »

10
10-16

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy Pgik

6 października w Dzienniku Ustaw (poz. 1629) opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. więcej »

30
06-16

Międzynarodowe nagrody dla polskich geoportali

Trzy polskie instytucje zostały uhonorowane międzynarodową nagrodą SAG – Special Achievement in GIS Award. Wyróżnienie przyznawane jest za osiągnięcia w pracy z technologią GIS przez Esri Inc. podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania Esri w San Diego. Nagrodę otrzymały urzędy miejskie Katowic i Wrocławia oraz Polska Służba Celna. więcej »

22
10-15

Rozporządzenie w sprawie baz GESUT podpisane

21 października br. Minister Administracji i Cyfryzacji podpisał rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. więcej »

25
09-15

Informacja o utworzeniu BDOT500

Informacja o utworzeniu BDOT500 więcej »

24
07-15

Informacja dla geodetów – wykonawców prac geodezyjnych o zmianie zasad weryfikacji operatów i uczestniczenia organu w opracowywaniu wyników pomiarów.

Informacja dla geodetów – wykonawców prac geodezyjnych o zmianie zasad weryfikacji operatów i uczestniczenia organu w opracowywaniu wyników pomiarów. więcej »

02
04-15

Wiek katowickich budynków jako kolejny serwis mapowy

Udostępniamy kolejny serwis mapowy - wiek budynków. więcej »

04
11-14

Ortofotomapa z 2014 r. dostępna w serwisie interaktywnej mapy Katowic.

Informujemy, iż serwis Ortofotomapa interaktywnej mapy Katowic został wzbogacony o nową warstwę poglądową. więcej »

17
10-14

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

18
08-14

Schemat zgłoszenia prac geodezyjnych w świetle nowelizacji PGiK - podstawowe informacje.

W związku z wejściem w życie dnia 12 lipca nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przestał obowiązywać szereg dotychczasowych uregulowań dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. więcej »

30
07-14

Główny Urząd Geodezji i Kartografii nieodpłatnie udostępnia zasoby.

Od dnia 12 lipca, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., GUGiK nieodpłatnie udostępnia dane pochodzące z czterech rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. więcej »

30
07-14

GUGiK publikuje odpowiedzi na pytania związane z nowym Pgik.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z obowiązującą od 12 lipca nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

28
07-14

Wzory załączników do rozporządzeń

Poniżej przekazujemy link do strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zawierającej wzory formularzy stanowiących załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

15
07-14

Kalkulator Opłat za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

14
07-14

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne weszła w życie.

12 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na mocy, której dokonuje się szereg zmian w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

30
06-14

Nowe Biuro Obsługi Mieszkańców

Dnia 30 czerwca br. rozpoczęło funkcjonowanie nowe Biuro Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1. więcej »

10
04-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca br. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

28 marca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. więcej »

27
01-14

GUGiK opublikował komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych wg nowych przepisów.

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

30
09-13

Nowa warstwa w serwisie Ortofotomapa interaktywnej mapy Katowic.

Informujemy, iż serwis Ortofotomapa interaktywnej mapy Katowic został wzbogacony o nową warstwę poglądową. więcej »

05
01-12

Rejestracja zgłoszenia zdarzenia przestrzennego

W internetowym serwisie mapowym Ortofotomapa udostępniono narzędzie służące rejestracji zaistniałych zdarzeń przestrzennych, które miały miejsce na terenie Katowic. więcej »

03
03-11

Program Cyferka

Informujemy iż w Poradniku Interesanta, w zakładce Formularze i programy został umieszczony program Cyferka. więcej »

15
12-10

Testowy serwis WMS

Informujemy o uruchomieniu testowego serwisu WMS. więcej »

13
05-10

Nowe interaktywne serwisy map miasta Katowice

Informujemy, iż są już dostępne nowe interaktywne serwisy map miasta Katowice. więcej »

16
12-09

Program dla geodetów KatKonwerter oraz ChKonwerter

Program KatKonwerter przelicza współrzędne uwzględniając korekty lokalne dla obszaru miasta Katowice. Nie należy go stosować do przeliczeń poza granicami miasta KATOWICE. Program ChKonwerter stosowany jest wyłącznie dla miasta CHORZOWA więcej »

01
12-09

Strona internetowa Wydziału Geodezji

Witamy na stronie internetowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Mamy nadzieję, że udostępnione tu informacje będą Państwu przydatne i znacznie uproszczą sposób załatwianie spraw w Naszym Wydziale. więcej »

Get Adobe Flash player

Użytkownik
Hasło (przypomnij)