Portal Geo - Ośrodek zaprasza

Zapraszamy do korzystania z portalu dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. więcej »

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram posiedzeń ZUD na rok 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem posiedzeń ZUD na rok 2015. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Strona główna


poniedziałek, 30 marca 2015r.
drukuj rss pomniejsz powiększ
04
11-14

Ortofotomapa z 2014 r. dostępna w serwisie interaktywnej mapy Katowic.

Informujemy, iż serwis Ortofotomapa interaktywnej mapy Katowic został wzbogacony o nową warstwę poglądową. więcej »

17
10-14

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

18
08-14

Schemat zgłoszenia prac geodezyjnych w świetle nowelizacji PGiK - podstawowe informacje.

W związku z wejściem w życie dnia 12 lipca nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przestał obowiązywać szereg dotychczasowych uregulowań dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. więcej »

30
07-14

Główny Urząd Geodezji i Kartografii nieodpłatnie udostępnia zasoby.

Od dnia 12 lipca, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., GUGiK nieodpłatnie udostępnia dane pochodzące z czterech rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. więcej »

30
07-14

GUGiK publikuje odpowiedzi na pytania związane z nowym Pgik.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z obowiązującą od 12 lipca nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

28
07-14

Wzory załączników do rozporządzeń

Poniżej przekazujemy link do strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zawierającej wzory formularzy stanowiących załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

15
07-14

Kalkulator Opłat za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

14
07-14

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne weszła w życie.

12 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na mocy, której dokonuje się szereg zmian w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

30
06-14

Nowe Biuro Obsługi Mieszkańców

Dnia 30 czerwca br. rozpoczęło funkcjonowanie nowe Biuro Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1. więcej »

10
04-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca br. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

28 marca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. więcej »

27
01-14

GUGiK opublikował komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych wg nowych przepisów.

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. więcej »

30
09-13

Nowa warstwa w serwisie Ortofotomapa interaktywnej mapy Katowic.

Informujemy, iż serwis Ortofotomapa interaktywnej mapy Katowic został wzbogacony o nową warstwę poglądową. więcej »

04
04-13

Opublikowano rozporządzenie w sprawie GESUT, BDOT i mapy zasadniczej

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca br. pod poz. 383 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. więcej »

05
01-12

Rejestracja zgłoszenia zdarzenia przestrzennego

W internetowym serwisie mapowym Ortofotomapa udostępniono narzędzie służące rejestracji zaistniałych zdarzeń przestrzennych, które miały miejsce na terenie Katowic. więcej »

15
07-11

Uruchomienie portalu Geo-Ośrodek

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 15 lipca 2011r został uruchomiony portal Geo-Ośrodek, umożliwiający zgłaszanie prac geodezyjnych z terenu Miasta Katowice przez Internet. więcej »

03
03-11

Program Cyferka

Informujemy iż w Poradniku Interesanta, w zakładce Formularze i programy został umieszczony program Cyferka. więcej »

15
12-10

Testowy serwis WMS

Informujemy o uruchomieniu testowego serwisu WMS. więcej »

13
05-10

Nowe interaktywne serwisy map miasta Katowice

Informujemy, iż są już dostępne nowe interaktywne serwisy map miasta Katowice. więcej »

16
12-09

Program dla geodetów KatKonwerter oraz ChKonwerter

Program KatKonwerter przelicza współrzędne uwzględniając korekty lokalne dla obszaru miasta Katowice. Nie należy go stosować do przeliczeń poza granicami miasta KATOWICE. Program ChKonwerter stosowany jest wyłącznie dla miasta CHORZOWA więcej »

01
12-09

Strona internetowa Wydziału Geodezji

Witamy na stronie internetowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Mamy nadzieję, że udostępnione tu informacje będą Państwu przydatne i znacznie uproszczą sposób załatwianie spraw w Naszym Wydziale. więcej »

Get Adobe Flash player

Użytkownik
Hasło (przypomnij)